JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2017-05-10

Fråga om ett organ, vars verksamhet delvis omfattas av handlingsoffentlighet, är skyldigt att på begäran efterforska allmänna handlingar genom uppgifter i akter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. (Mål nr 781-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3250-16)

2016-12-21

Fråga om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen (2008:355) får ge ombud direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar som till den enskilde själv. (Mål nr 3716-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5402-15).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?