JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Mer kontaktinformation

Varning för falsk e-post och sms!

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2016 ref. 5
Medlemmarna i en DJ-duo har i visst fall ansetts vara utövande konstnärer som framför upphovsrättsligt skyddade verk. Framförandet omfattas därför av undantag från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 668-15)

HFD 2016 ref. 4
Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i ett mål om offentlig upphandling. (Mål nr 6578-14)

HFD 2016 ref. 3
Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II). (Mål nr 6159-6160-14 och 6578-14)

HFD 2016 ref. 2
Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare (I och II). (Mål nr 3567-14 och 5882-14)

HFD 2016 ref. 1
Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. (Mål nr 4533-15)