JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen

[2017-04-10] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. (Mål nr 5868-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 529-16).

Senast ändrad: 2017-04-10