JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

[2018-03-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

Senast ändrad: 2018-03-01