JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2017-12-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om förhandsbesked i en skattefråga när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Skatterättsnämnden kan lämna förhandsbesked om hur en viss skattefråga ska bedömas om ett sådant besked är av vikt för sökanden. Syftet med det är att enskilda ska ha en möjlighet att inför t.ex. en planerad affär få klarhet i vilka skattekonsekvenserna blir om transaktionerna genomförs. Förhandbesked kan också lämnas i syfte att ge vägledning för den framtida rättstillämpningen i liknande situationer.

I målet hade ett bolag förvärvat en fastighet. Bolaget ville få svar på hur vissa utgifter som hade uppkommit vid förvärvet skulle behandlas skattemässigt. Det ville bl.a. få veta om utgifterna skulle få dras av vid en framtida försäljning av fastigheten. Skatterättsnämnden lämnade förhandsbesked i frågorna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fastigheten redan hade förvärvats när bolaget ansökte om förhandsbesked och att det inte framgick att bolaget övervägde att sälja fastigheten. Bolaget hade inte förklarat varför det ändå var av vikt för bolaget att få frågorna besvarade. Vidare hade ny lagstiftning trätt i kraft som gjorde att de frågor som förhandsbeskedet handlade om endast i begränsad utsträckning kunde aktualiseras i framtiden. Det var därmed inte heller av vikt för rättstillämpningen att förhandsbesked lämnades.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen borde ansökningen därför ha avvisats av Skatterättsnämnden.


Bifogade filer:

Mål nr 3183-17


Senast ändrad: 2017-12-21

För mer information kontakta:

Marianne Bergqvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00