JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg

[2016-12-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016. Domstolen gör därmed en annan bedömning än kammarrätten och förvaltningsrätten. Vidare stoppas inte 2017 års licensjakt.

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade om licensjakt efter varg 2016. Jakten stoppades dock av både förvaltningsrätten och kammarrätten.


Enligt jaktförordningen får licensjakt efter varg ske under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.


Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtliga dessa förutsättningar var uppfyllda beträffande 2016 års licensjakt i Värmland och att den därför inte skulle ha stoppats.


Högsta förvaltningsdomstolen har vidare beslutat att avslå yrkanden från en miljöorganisation om att tills vidare stoppa 2017 års licensjakt. Detta innebär att länsstyrelsernas beslut om 2017 års licensjakt gäller.


Bifogade filer:

Mål nr 2406--2408-16 och 2628--2630-16 Mål nr 6983-16 Mål nr 6984-16 Mål nr 6985-16


Senast ändrad: 2016-12-30

För mer information kontakta:

Titti Zettmar
Domstolssekreterare
08-561 676 94

Målnummer:

2406--2408-16 och 2628--2630-16

Beställning av dom:

hogstaforvaltningsdomstolen.arkivet@dom.se
08-561 678 10