JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2017-05-18] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning avseende förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Nybro och Emmaboda kommuner.


Bifogade filer:

Mål nr 6405-16


Senast ändrad: 2017-05-18