JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-12-06] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked tagit ställning till om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner m.m. är en skattepliktig förmån.

Med förmån avses ersättning för arbete som utges av en arbetsgivare i annan form än kontanta medel. Som huvudregel gäller att förmåner är skattepliktiga.

Genom ansökan om förhandsbesked ställdes fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning, inklusive placeringsråd, om anställds pensionsförmåner (s.k. pensionsvägledning) och som lämnas av extern pensionsrådgivare är en skattepliktig förmån. Vägledningen består av en genomgång av de olika alternativ som den enskilde kan välja mellan och råd baserade på uppgifter om dennes ekonomiska situation, familjesituation, riskbenägenhet och kvarstående tid till pensionering. Frågan avsåg även vad som gäller för en vägledning som inte bara avser av arbetsgivaren utfäst pension utan även omfattar andra pensionsförmåner och olika familjerättsliga frågor.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den pensionsvägledning som enbart omfattar av arbetsgivaren utfäst pension inte är en skattepliktig förmån, medan den mer omfattande vägledningen är en skattepliktig förmån.


Bifogade filer:

Mål nr 2614-18


Senast ändrad: 2018-12-06

För mer information kontakta:

Finn Hultin
Justitiesekreterare
08-561 676 00