JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2017-06-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller i vad mån redan förbrukade medel ska påverka beräkningen av normöverskott och därmed rätten till försörjningsstöd.


Bifogade filer:

Mål nr 342--344-16


Senast ändrad: 2017-06-14