JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2018-05-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

 

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring jämställs tid med avgångsvederlag med tid med förvärvsarbete. Tiden med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i dess storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i anställningen. Avgångsvederlag som den sökande har haft under sin ramtid ligger därmed även till grund för bestämmande av om arbetsvillkoret är uppfyllt och för beräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst.

 

Målet gäller en sökande som under sin ramtid har haft såväl avgångsvederlag som inkomster från en deltidsanställning. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det följer av lag att båda dessa inkomster ska ingå i underlaget vid beräkningen av en sökandes dagsförtjänst. En föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som inskränker vad som ska medräknas i underlaget strider därmed mot överordnad författning och har därför inte tillämpats.


Bifogade filer:

Mål nr 5230-17


Senast ändrad: 2018-05-02

För mer information kontakta:

Sara Asplund
Justitiesekreterare
08-561 676 00