JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Nya referat från HFD
[2019-07-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
HFD 2019 ref. 23-29

Nya referat från HFD
[2019-07-03]   Högsta förvaltningsdomstolen
HFD 2019 ref. 17-22

Dom i mål om sanktionsavgift
[2019-07-01]   Högsta förvaltningsdomstolen
Sanktionsavgift för transportföretag när förarkort har använts felaktigt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-07-01]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därm...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2019-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 186-2019/54.

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.
[2019-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-1...

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-06-27]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det...

1 2 3 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.