JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-10-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en...

Beslut i mål om resning
[2018-10-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom va...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-10-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.

Dom i mål om rättsprövning
[2018-10-09]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan för Västlänken.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-10-04]   Högsta förvaltningsdomstolen
Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagar...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m
[2018-10-03]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-10-02]   Högsta förvaltningsdomstolen
Målen gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen respektive hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målen funnit att...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.