JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring
[2017-03-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett beslut om arbetslöshetsersättning – som innefattar ett fastställande av dagsförtjänst – kan anses ha gått klaganden emot när klaganden endast...

Tre nya justitieråd
[2017-03-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har 23 mars utnämnt Ulrik von Essen, Kristina Svahn Starrsjö och Helena Rosén Andersson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2017-03-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande...

Beslut i mål om rättsprövning
[2017-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering m.m.
[2017-03-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmä...

Domar i mål om bidrag till arbetshjälpmedel
[2017-03-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2017-03-14]   Högsta förvaltningsdomstolen

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.