JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bilstöd
[2018-04-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om anpassningsbidrag kan utgå för en löstagbar bilbarnstol (Mål nr 195-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4782-17).

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst
[2018-04-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs må...

Dom i mål om assistansersättning
[2018-04-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) k...

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning
[2018-04-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17,...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg
[2018-04-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om s.k. osanna fakturor (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III) för att pröva om det föreligger...

Sondmatning
[2018-04-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Avgörande i målet meddelas fredagen den 13 april 2018

Domar i mål om stöd och service till funktionshindrade
[2018-04-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanfö...

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.