JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt
[2019-06-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfrihet...

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag
[2019-06-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar ...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2019-06-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte...

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården
[2019-06-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde
[2019-06-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rä...

Dom i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin
[2019-06-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programme...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tobaksskatt m.m.
[2019-06-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en viss tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskat...

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.