JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om kupongskatt m.m.
[2017-02-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldig...

Dom i mål om företrädaransvar m.m.
[2017-02-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering
[2017-02-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av en byggnad med tomträtt. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3148-16, Kammarrätten i...

Beslut i mål om ersättning för vårdkostnader
[2017-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning
[2017-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd.

Dom i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande
[2017-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för...

Dom i mål om stöd för nystartsjobb
[2017-02-16]   Högsta förvaltningsdomstolen

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.