JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomstskatt
[2019-04-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter e...

Dom i mål om fastighetsskatt
[2019-04-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-04-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade...

Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift
[2019-04-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Finansinspektionen ska ingripa mot den som genom att ha underlåtit att inom föreskriven tid göra en anmälan om egna transaktioner har åsidosatt sina...

Dom i mål om rättsprövning
[2019-04-09]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om fastställelse av järnvägsplan.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning
[2019-04-04]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förebyggande sjukpenning; fråga om en försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för andra dagar än behandlingsdagar (Mål nr 3398-18,...

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning
[2019-04-04]   Högsta förvaltningsdomstolen
Sjukpenning i förebyggande syfte; fråga om en försäkrad som är arbetslös har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte (Mål nr 67-19, Kammarrätten i...

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.