JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om assistansersättning
[2019-02-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av stiftelses stadgar
[2019-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-02-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-02-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Beslut i mål om resning
[2019-02-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om resning Migrationsöverdomstolens beslut 2019-01-22 i mål nr UM 21454-18.

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt
[2019-02-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt.

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2019-02-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Assistansersättning; fråga om skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans endast gäller för tid från en ansökan eller anmälan fram till dess att...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.