JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning
[2017-04-25]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om rättsprövning angående utvidgat strandskydd för Värmdö kommun.

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2017-04-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lag...

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg
[2017-04-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattnings...

Dom i mål om godkännande av fondbestämmelser
[2017-04-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i la...

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen
[2017-04-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om...

Beslut i mål om statsbidrag för nationella minoriteter
[2017-04-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt
[2017-04-07]   Högsta förvaltningsdomstolen

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.