JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen
[2017-01-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning. (Mål nr...

Prövningstillstånd meddelat i mål om kriminalvård i anstalt
[2017-01-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om Kriminalvårdens ställningstagande till när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission är ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16,...

Beslut i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt
[2017-01-10]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om transporttillägg
[2017-01-05]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat...

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg
[2016-12-30]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016. Domstolen gör därmed en ann...

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2016-12-27]   Högsta förvaltningsdomstolen
En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av...

Dom i mål om skatt på avfall
[2016-12-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra...

1 2 3 4 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.