JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bull, Thomas

Född 1965

Ledamot av domstolen sedan 2013

Juris kandidatexamen 1992
Juris doktor 1997
Docent i offentlig rätt 2000
Professor i konstitutionell rätt 2008 – 2012

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i grundlagsutredningens expertgrupp för normkontroll
Expert i Förvarsutredningen
Expert i Yttrandefrihetskommittén
Särskild utredare av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

Andra uppdrag
Ledamot av Advokatsamfundets utbildningsnämnd (2007)
Ordförande i styrelsen för svenska avdelning av Nordiska Administrativa Förbundet (NAF) (2017, ledamot sedan 2008)
Ledamot av Statskontorets vetenskapliga råd (2012)
Ledamot i Högskoleverket utvärderingsgrupp angående juridiska grundutbildningar (2006/07 och 2011/12)
Ordförande för Juridiska fakultetens forskningsutskott 2011-12

Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
Skrifter i offentlig rättsliga ämnen, bl.a. Mötes- och demonstrationsfriheten (ak.avh., 1997), Reglering av yttrandefrihet (2006) och Regeringsformen – en kommentar (2010, tillsammans med Fredrik Sterzel) samt ett åttiotal uppsatser i tidskrifter och samlingsverk på svenska eller engelska.

Undervisning i offentligrättsliga och metodologiska ämnen på alla nivåer inom universitetsväsendet samt vid domstolar, förvaltningsmyndigheter och för Advokatsamfundet. Erhöll 2008 Uppsala universitets pedagogiska pris.

Handledning av ett flertal doktorander och ett flertal uppdrag som opponent eller ledamot i betygnämnd vid disputationer inom offentligrättsliga ämnen i vid mening.
Senast ändrad: 2019-01-14

Thomas Bull