JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Askersjö, Inga-Lill

Född 1958

Ledamot av domstolen sedan 2014

 

Juris kandidatexamen 1988

Tingstjänstgöring 1988–1991

Fiskalstjänstgöring och assessorsförordnande i Kammarrätten i Stockholm samt jurist vid Datainspektionen och Finansinspektionen 1991–1997

Rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet 1997–2004

Enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning 2004–2006

Chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm 2006–2010

Lagman i Kammarrätten i Stockholm 2011–2012

Rättschef och chef för Skatteverkets rättsavdelning 2012–2014 

 

Offentliga utredningsuppdrag

Expert i ett antal utredningar bl.a.
Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (dir. 1999:10) 2000–2002

Särskild utredare, Dataskyddsutredningen (dir. 2016:15) 2016-2017

Särskild utredare, ID-kortsutredningen (dir. 2017:90) 2017- 

 

Andra uppdrag

Ordförande i Sparbankernas säkerhetskassa 2015-

Ledamot i Riksarkivets insynsråd 2017-

 

 
Senast ändrad: 2019-01-14

Inga-Lill Askersjö