JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Sjukersättning; fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden (Mål nr 707-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3651-18)