JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4484-11

Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument