JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4453-10

Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.

Tillhörande dokument