JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4095-16

Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tillhörande dokument