JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3874-15

Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.

Tillhörande dokument