JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mänskliga rättigheter: Mål nr 3004-12

Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Tillhörande dokument