JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2250-14

Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för högt debiterade skatten.

Tillhörande dokument