JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål: Mål nr 670-17, HFD 2018 ref. 1

Bestämmelsen om begränsning av sjukpenningens belopp för arbetslösa i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas när en person saknar anställning under de dagar som sjukpenningen avser, även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.

Tillhörande dokument