JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål: Mål nr 6660-16, HFD 2018 ref. 25

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt.

Tillhörande dokument