JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål: Mål nr 5896-17, HFD 2018 ref. 27

Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Även fråga om förutsättningar för att meddela förhandsbesked.

Tillhörande dokument