JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2018-11-22

Rätt att ta del av allmän handling.

2018-10-02

Rätt att ta del av allmän handling.

2018-08-08

Rätt att ta del av allmän handling

2018-06-25

Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.

2018-06-21

Rätt att ta del av allmän handling

2018-05-23

Rätt att ta del av allmän handling.

2018-05-22

Rätt att ta del av allmän handling

2018-05-15

Utlämnande av allmän handling

2018-03-20

En spegelkopia av information som lagrats på en hårddisk som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling. Detta förändras inte av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

2018-02-23

Det förhållandet att en handling inte omfattas av handlingsoffentlighet hindrar i sig inte att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar i verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?