JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar: Mål nr 5670-16

Fråga om beslut att inte lämna ut allmänna handlingar kan anses innefatta en prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen.

Tillhörande dokument