JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar: Mål nr 5027-16

Ansökan om rättsprövning rörande beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner.

Tillhörande dokument