JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 3113-16

Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.

Tillhörande dokument