JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen: Mål nr 1893--1895-16

Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.

Tillhörande dokument