JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens plenisal

Fotograf: Åke E:son Lindman

Här publiceras Högsta förvaltningsdomstolens samtliga avgöranden och vissa utvalda beslut som inte är slutliga. Här publiceras även referat av de domar och beslut som domstolen har ansett vara vägledande (prejudikat). Även information om de frågor som Högsta förvaltningsdomstolen avser att pröva (meddelade prövningstillstånd) och vissa andra beslut som har fattats av domstolen publiceras.

I anslutning till de avgöranden som är prejudikat publiceras även ett referat.
Referatet publiceras löpande efter att avgörandet har publicerats. Det är möjligt att begränsa sin sökning till att enbart avse prejudikat genom att klicka i rutan "Visa endast referatdomar". I de fall ett avgörande är ett prejudikat men referatet inte har publicerats anges det med texten "Referatet publiceras senare" i anslutning till avgörandet.

På webbplatsen finns avgöranden från år 2008 år och framåt. Referaten publiceras från år 2013 och framåt. Uppgifter om meddelade prövningstillstånd publiceras för innevarande år. Avgörandena och referaten publiceras i avidentifierat skick. Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.

Det är möjligt att prenumerera på Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat via RSS. Du blir då automatiskt informerad om när ett nytt avgörande har lagts ut på denna webbplats.
Senast ändrad: 2018-01-09

Välj rätt väg för att hitta avgöranden

Här på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats finns domstolens avgöranden fr.o.m. 2008 och referat fr.o.m. 2013 publicerade.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen finns även i Lagrummet (fr.o.m. 1993). Domarna i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD).

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet