JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjöfartsstöd

[2017-11-13] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur uttrycket "trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden" ska tolkas. (Mål nr 1642--1643-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 678--679-16).

Senast ändrad: 2017-11-13