JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

[2018-03-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Senast ändrad: 2018-03-15