JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

[2017-12-05] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).

Senast ändrad: 2017-12-05