JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

[2018-02-09] Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart och – om så är fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande. (Mål nr 1894-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4167-16).

Senast ändrad: 2018-02-09