JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillfällig föräldrapenning

[2018-06-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om på vilket sätt inkomst från uppdrag som familjehemsförälder ska beaktas vid beräkning av tillfällig föräldrapenning. (Mål nr 228-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5220-17).

Senast ändrad: 2018-06-26