JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

[2018-04-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 536-17).

Senast ändrad: 2018-04-12