JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel enligt livsmedelslagen.

[2017-12-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om en kontrollmyndighet, som med hänvisning till 22 § livsmedelslagen (2006:804) ingripit mot ett företags försäljning av kosttillskott, haft erforderligt författningsstöd (Mål nr 3160-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 397-16).

Senast ändrad: 2017-12-21