JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om körkort

[2018-01-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts. (Mål nr 2750-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1353-17).

Senast ändrad: 2018-01-11