JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2018-07-03] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en arbetsgivare får dra av utgifter för pensionering av anställda i en utländsk filial som denne åtagit sig att betala enligt en pensionsordning i det landet (Mål nummer 843-18 och 844-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2143-16 och 2144-16).

Senast ändrad: 2018-07-03