JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2018-03-09] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett bolag, vars verksamhet består i att saluföra mejeriprodukter, har rätt till avdrag för utgifter för att kompensera den klimatpåverkan som följer av bl.a. produktionen av vissa av bolagets produkter (klimatkompensation). (Mål nr 4428-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3411-16).

Senast ändrad: 2018-03-09