JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2018-02-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om när en familjestiftelses rätt till avdrag för periodiskt understöd infaller. (Mål nr 2345-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2727-16).

Senast ändrad: 2018-02-20