JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

[2017-04-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om föräldrapenning som utbetalats felaktigt ska återbetalas. (Mål nr 3218-16, Kammarrätten i Stockholm mål nr 5669-15)

Senast ändrad: 2017-04-04