JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

[2019-01-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).





Senast ändrad: 2019-01-11