JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

[2016-03-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller i vad mån redan förbrukade medel ska påverka beräkningen av normöverskott och därmed rätten till försörjningsstöd. (Mål nr 342-344-16)

Senast ändrad: 2016-03-11