JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

[2016-03-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om Försäkringskassans lagakraftvunna beslut om återbetalningsskyldighet kan bli föremål för omprövning. (Mål nr 6902-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6807-14).

Senast ändrad: 2016-03-30