JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänslagen

[2018-10-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur beräkningen av kostnaden för radio- och TV-avgift ska göras vid bestämmande av minimibelopp enligt 8 kap. 7 § och 8 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 1626-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7576-17).

Senast ändrad: 2018-10-01