JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

[2019-05-17] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om innebörden av uttrycket "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 3757-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2359-17)

Senast ändrad: 2019-05-17