JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

[2018-02-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det enligt 41 kap. 13 § socialförsäkringsbalken finns särskilda skäl att använda en annan högre inkomst än den som anges i 11 och 12 §§ som livränteunderlag. (Mål nr 544-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6858-15).

Senast ändrad: 2018-02-02