JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2017-12-18] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genom föreskriften i 2 kap. 13 § IAFFS 2014:5 avseende beräkning av dagsförtjänst har gått utöver bemyndigandena att meddela föreskrifter i 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 27 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 5230-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6258-16).

Senast ändrad: 2017-12-18