JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelade i mål om sjukpenning

[2017-11-10] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 438-16 och 457-16).

Senast ändrad: 2017-11-10