JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

[2018-04-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1596-17).

Senast ändrad: 2018-04-16